Zbywanie/dzierżawa nieruchomości

Zbywanie/dzierżawa nieruchomości

Wykaz nieruchomości Powiatu Braniewskiego przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016r., poz.2147 j.t. ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje się do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości Powiatu [...]

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Gk. 6840.2.2.2016)

Gk. 6840.2.2.2016Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościNa podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Braniewo, ul.Łąkowa i ul.Bema)

Gk. 6840.2.5.2014/2015Informacja  o  wyniku  drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości        Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w [...]

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Braniewie przy ul. Łąkowej i ul. Bema.

Więcej informacji w  Uchwale nr 105/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 sierpnia 2015 do której link zamieszczony jest poniżej. [...]

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Braniewo, ul.Łąkowej i ul.Bema)

Gk. 6840.2.5.2014/2015 Informacja  o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu [...]

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Mikołajewo, oznaczonej jako działka nr 50/1

Gk.6840.1.2.c. 2014Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościNa podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów [...]

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rusy, oznaczonej jako działka 158/1

Gk.6840.1.2.a.2014 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu [...]

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Bieńkowo, oznaczonej jako działka 226/7

Gk. 6840.1.2.c.2014Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościNa podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów [...]

Zarządzenie Starosty Braniewskiego Nr 43/2012 z dnia 7 września 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Starosty Braniewskiego Nr 43/2012z dnia  7 września  2012r.w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawyNa podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce [...]

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 kwietnia 2012r dotyczącego dzierżawy nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 kwietnia 2012r. w Starostwie Powiatowym w BraniewieNa podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu [...]

Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 lutego 2011 roku , w Starostwie Powiatowym w Braniewie na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Braniewie przy ul. Moniuszki, obręb

Informacja o wyniku   trzeciego   przeprowadzonego w dniu 15 lutego 2011 roku, w Starostwie Powiatowym w Braniewie na sprzedaż  nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Braniewie, obręb [...]

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Braniewie, obręb 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/143

Informacja  o  wynikudrugiego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 20 września 2010 roku, w Starostwie Powiatowym w Braniewiena sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej [...]

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Braniewie, obręb 8, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:225/6, 225/8, 225/9, KW EL1B/00035941/2 oraz działki 225/10, KW EL1B/00034753/0

Informacja o wynikudrugiego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 września 2010 roku , w Starostwie Powiatowym w Braniewie na sprzedaż  nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Braniewie, obręb [...]

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka :225/4 o pow. 902 m2, KW EL1B/00035941/2 z udziałem 1/6 w działce 225/10 o pow.472m2,KW EL1B/00034753/0

Informacja o wynikudrugiego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 września 2010 roku , w Starostwie Powiatowym w Braniewie na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Braniewie, obręb 8 [...]

metryczka