Plan pracy

Plan pracy

Plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2014 rok

LUTY Uchwalenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2014 rok Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok. Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.  MARZEC Sprawozdanie z pracy Komisji [...]

Plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2013 rok

STYCZEŃ Uchwalenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2013 rok Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok. Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.  CZERWIEC   Sprawozdanie [...]

Plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2012 rok

CZERWIEC   Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu w 2011 roku i udzielenie absolutorium.    WRZESIEŃ   Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2012 roku. [...]

Plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2011 rok

STYCZEŃ Uchwalenie budżetu Powiatu Braniewskiego na 2011 rok. Uchwalenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu oraz planu pracy Rady Powiatu na 2011 rok. Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 [...]

Plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2010 rok

  LUTY Uchwalenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu oraz planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok.Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w [...]

metryczka