Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 216) starsze karty »
numer wpisu:

2020/H/258c

data: 23 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 38821(N!48821) GEB_BRANIEWO_STEFCZYKA, zlokalizowanej pod adresem: Braniewo, ul. Stefczyka, dz. nr 6/1 woj. warmińsko-mazurskie
podmiot: T-Mobile Polska S.A.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Braniewie

numer wpisu:

2020/H/257c

data: 15 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne Nr 34199 (N!48404) GEB_BRANIEWO_WIELEWO3, zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 95/3, Wielewo, gm. Braniewo
podmiot: T-Mobile Polska S.A.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Braniewie

numer wpisu:

2020/H/256c

data: 20 stycznia 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne Nr 33274 (N!48310) GEB_PIENIEZNO_PELTY, zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 52, Pełty, gm. Pieniężno
podmiot: T-Mobile Polska S.A.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Braniewie

numer wpisu:

2019/B/251c

data: 27 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: Zatwierdzenie plan metodyki monitorowania dla ciepłowni nr 2 „Stefczyk” w Braniewie, przedłożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Kościelna 4A, 14-500 Braniewo
nazwa
podmiotu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Braniewie

numer wpisu:

2019/B/249c

data: 20 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: Decyzja pozwalająca na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
nazwa
podmiotu:
Zakład Stolarski Wytwarzanie Trumien Centrum Pogrzebowe Stanisław Mudryk
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Braniewie

numer wpisu:

2019/B/255c

data: 19 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: Zmiana decyzji znak: Śl.6233.1.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
nazwa
podmiotu:
EMPEGIEKA Spółka z o.o.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Braniewie

numer wpisu:

2019/H/247c

data: 17 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (BRA1401_A), zlokalizowanej w: 14-521 Wola Wilknicka, dz. nr 101/1, gm. Lelkowo
podmiot: P4 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Braniewie

numer wpisu:

2019/H/246c

data: 2 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie instalacji do produkcji pelletu, eksploatowanej przez MERAL Sp. z o.o. w zakładzie produkcyjnym: Zakład Granulacji, Grodzie 5 k/Braniewa.
podmiot: MERAL Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Braniewie

numer wpisu:

2019/A/248c

data: 26 listopada 2019
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
dane
wnioskodawcy:
Zakład Stolarski Wytwarzanie Trumien Centrum Pogrzebowe Stanisław Mudryk
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Braniewie

numer wpisu:

2019/B/253c

data: 29 października 2019
zakres przedmiotowy: Dot. wydania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
nazwa
podmiotu:
„METAL-ZŁOM” Jakub Dryka
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Braniewie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 216) starsze karty »