Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego w Braniewie:

/m98k61msum/skrytka


Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl 


Aby wysłać pismo na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Braniewie należy:

1. Zalogować na stronie internetowej epuap.gov.pl

2. Znaleźć formularz (usługę) Pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając kolejno:

Alfabetyczna lista spraw > litera P > Pismo ogólne do podmiotu publicznego

i kliknąć Przejdź do formularza

3. Uzupełnić formularz:
  • wybrać Starostwo Powiatowe w Braniewie jako odbiorcę dokumentu w jeden z dwóch sposobów:
    - wpisać adres skrytki: /m98k61msum/skrytka
    lub
    - kliknąć Dodaj odbiorcę: Wyświetli się książka adresowa, kliknąć Filtruj, w polu Nazwa wpisać Starostwo, a w polu Adres - Braniewo, kliknąć Filtruj, wyświetlą się dwa adresy skrytek, wybrać jeden z nich klikając przycisk Dodaj, kliknąć Zatwierdź na dole formularza

  • określić Rodzaj pisma i jego Tytuł, wypełnić jego treść, dodać ewentualne załączniki.

  • po zredagowaniu pisma, kliknąć Zapisz i przejdź dalej
4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym i wysłanie go (w trybie przedłożenia). 

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to: 
a. DOC, RTF, ODT 
b. XLS, ODS 
c. CSV 
d. TXT 
e. GIF, TIF, BMP, JPG , PNG 
f. PDF 
g. ZIP, RAR (archiwa mogą zawierać wyłącznie akceptowalne formaty załączników) 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

metryczka


Wytworzył: Mirosław Wolak (2 lipca 2010)
Opublikował: Mirosław Wolak (2 lipca 2010, 15:14:30)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (11 marca 2015, 08:09:57)
Zmieniono: Opisano sposób zredagowania Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20804