2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Informacje o zgłoszeniach budowy

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz.443) wprowadziła na organy administracji architektoniczno–budowlanej obowiązek zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie obsługującego go urzędu, informacji o zgłoszeniach budowy:

 1. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach zostały zaprojektowane ( art.29 ust.1 pkt1a)
 2. wolno stojących parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 
 3. sieci: 
  a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  b) wodociągowych
  c) kanalizacyjnych
  d) cieplnych
  e) telekomunikacyjnych
Aby uzyskać dostęp do informacji o zgłoszeniach budowy trzeba wybrać odpowiedni rok w zakładkach widocznych powyżej.

metryczka


Wytworzył: Irena Palczewska (29 czerwca 2015)
Opublikował: Mirosław Wolak (29 czerwca 2015, 14:14:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7291