Informacje, uchwały, ogłoszenia

Informacje, uchwały, ogłoszenia

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert i powierzeniu "Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typ. A i B "

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert i powierzeniu realizacji zadaniaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w sprawie wyboru podmiotu celem powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu [...]

Ogłoszenie konkursu ofert w sprawie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim.Informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia [...]

Konsultacje społeczne dotyczących projektu "Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi ... na rok 2018"

Zarząd Powiatu Braniewskiego zaprasza do konsultacji społecznych, dotyczących projektu "Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku [...]

Oferta realizacji zadania publicznego "Integracyjny międzypokoleniowy zlot mieszkańców Powiatu Braniewskiego w ramach obchodów 50 lecia rozpoczęcia operacji 1001 Frombork"

OGŁOSZENIENa podstawie art. 19a ust. 3 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje na okres 7 dni do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania [...]

Oferta realizacji zadania publicznego - "Bogate dzieje Zamku Biskupiego w Braniewie"

Na podstawie art. 19a ust. 3 w związku z art. 12 ust. 2 i art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje na okres 7 dni do publicznej wiadomości ofertę realizacji [...]

Oferta realizacji zadania publicznego - "Słodko- wodny sposób na życie"

Na podstawie art. 19a ust. 3 w związku z art. 12 ust. 2 i art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje na okres 7 dni do publicznej wiadomości ofertę realizacji [...]

Informacje, akty prawne, ogłoszenia dotyczące organizacji pozarządowych

Informacje, akty prawne, ogłoszenia z roku 2015 [...]

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi ... na 2014 rok"

O G Ł O S Z E N I EO KONSULTACJACH SPOŁECZNYCHZARZĄD  POWIATU  BRANIEWSKIEGOZAPRASZAorganizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

metryczka