Skład Rady

Skład Rady

Radni Rady Powiatu Braniewskiego VI kadencji 2018 - 2023

Dziąg LeszekGrzybowski WaldemarHruszka WładysławJarmoła Bogdan - Wiceprzewodniczący Rady PowiatuKorneluk Łukasz - Przewodniczący Rady Powiatu Kowalski Krzysztof - Członek Zarządu PowiatuKozioł Paweł - Wiceprzewodniczący [...]

Radni Rady Powiatu Braniewskiego V kadencji 2014 - 2018

Brewczak Zbigniew Dziąg Leszek - Starosta BraniewskiGursztyn Kazimierz Hruszka Władysław - Członek Zarządu PowiatuKarpiński AndrzejKądziołka Krzysztof Kłębucki Leszek - Przewodniczący Rady [...]

Radni Rady Powiatu Braniewskiego III kadencji 2006 - 2010

Baniecka Lidia Charzyński Jerzy – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dziąg Leszek – Starosta Braniewski Gursztyn Kazimierz - Członek Zarządu Powiatu Janowiak Tadeusz - Członek Zarządu [...]

Radni Rady Powiatu Braniewskiego IV kadencji 2010 - 2014

RADA POWIATU BRANIEWSKIEGO IV KADENCJI   Charzyński JerzyDoda Ryszard - Wiceprzewodniczący Rady PowiatuDziąg Leszek Hołowaty JanJanowiak Tadeusz – Członek Zarządu Powiatu Karpiński AndrzejKłębucki Leszek - [...]

metryczka