Biuro Rzeczy Znalezionych


Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Piłsudskiego 2
14-500 BRANIEWO

Wieloosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia
II piętro, pokój 313
tel/fax 055 644 02 54 

godziny pracy Biura:
w poniedziałek od godz. 10:00  do  12:00
w czwartek       od  godz.  9:00  do  11:00.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie Powiatu Braniewskiego za wyjątkiem:
 • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany  jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy tego budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
 • sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo - nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji.
 • rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości,
 • rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności.
Osoby oddające znalezione rzeczy do biura wypełniają krótki formularz, który  jest potwierdzeniem przyjęcia znaleziska.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
 • jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
 • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków).
Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny, art. 183-188. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz.U. 1966 Nr 22, poz. 141 z późn. zm.)
 • Ustawa z 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006 Nr 208, poz. 1537.)
Pliki do pobrania:
 1. POŚWIADCZENIE ZNALEZIENIA RZECZY (31kB) word

 2. OŚWIADCZENIE O ODBIORZE RZECZY ZNALEZIONEJ (27kB) word

 3. WNIOSEK O WYDANIE RZECZY ZNALEZIONYCH (28kB) word

 4. WYKAZ RZECZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH (48kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołakowski (8 lipca 2010)
Opublikował: Władysław Kołakowski (8 lipca 2010, 10:56:59)

Ostatnia zmiana: Wojciech Janowiak (25 sierpnia 2014, 14:20:30)
Zmieniono: zaktualizowano wykaz rzeczy znalezionych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14120