Rejestracja pojazdów - zmiana sposobu obsługi Interesantów

Zmiana obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu, od 25 mama 2020 r.

Interesanci będą obsługiwani bezpośrednio na poszczególnych stanowiskach.

 1. OBSŁUGIWANE BĘDĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERENIE POWIATU BRANIEWSKIEGO.

  Osoby, które posiadają miejsce zamieszkania w innym powiecie obowiązane są do zachowania właściwości miejscowej. Zameldowanie na terenie Powiatu Braniewskiego nie jest tożsame z zamieszkaniem. Przypominamy, że we wniosku wpisuje się miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

 2. Jedna osoba może zrealizować tylko jedną sprawę (nie można łączyć kilku wniosków podczas jednej wizyty).

 3. Zgłoszenia zbycia i nabycia realizowane będą tylko i wyłącznie poprzez e-PUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego (listownie).

 4. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane za pomocą e-mail.

 5. Wymiana pozwolenia czasowego na stały dowód rejestracyjny może być realizowana za pomocą operatora pocztowego.

 6. We wniosku niezbędne jest podanie wszystkich danych kontaktowych (nr telefonu oraz mail).

Przybywając do urzędu należy posiadać:


 1. Środki ochrony osobistej (maskę lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe) - przypominamy maska lub przyłbica ma zakrywać usta oraz nos. Ponadto przed wejściem do urzędu należy zdezynfekować ręce.

 2. Komplet dokumentów i załączników (szczegółowe informacje zawarte są poniżej). Nie stosuje się zasady doniesienia dokumentów lub załączników w innym terminie. Osoby bez kompletnego wniosku nie będą obsługiwane.

 3. Dowód osobisty oraz własny długopis (urząd nie zapewnia długopisów jednorazowych).

 4. Upoważnienie (-a) i dowód osobisty współwłaściciela (współwłaścicieli) jeśli pojazd ma być własnością dwóch lub więcej osób.
WAŻNE: Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odmową przyjęcia interesanta. 

Preferowana jest płatność kartą płatniczą na miejscu w wydziale.

Przy poszczególnym stanowisku może znajdować się TYLKO i WYŁĄCZNIE JEDNA OSOBA.

W poczekalni obowiązuje zasada zachowania 1,5 metrowego odstępu pomiędzy oczekującymi.

Wydział w każdej chwili bez podania przyczyny może ze względów bezpieczeństwa wstrzymać przyjmowanie interesantów. 


Prosimy o zapoznanie się z kartą informacyjną przed wypełnieniem wniosku.

Podajemy numery telefonów do kontaktu:

Rejestracja pojazdów:

Stanowisko nr 1 - 55 644 02 59
Stanowisko nr 2 - 55 644 02 58
Stanowisko nr 3 - 55 644 02 62
Stanowisko nr 4 - 55 644 02 65

Prawa jazdy:

Stanowisko nr 1 - 55 644 02 66
Stanowisko nr 2 - 55 644 02 60

fax do wydziału
55 644 02 61


1. Rejestracja pojazdu zakupionego (zarejestrowanego) w Powiecie Braniewskim


2. Rejestracja pojazdu zakupionego w Polsce3. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej4. Zgłoszenie nabycia (KUPNA) pojazdu bez jego rejestracji na własne dane osobowe


5. Zgłoszenie zbycia pojazdu 

metryczka


Wytworzył: Piotr Gajowniczek (20 marca 2020)
Opublikował: Mirosław Wolak (22 marca 2020, 21:29:46)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (25 maja 2020, 08:46:48)
Zmieniono: Zaktualizowano karty informacyjne opisujące sposób obsługi

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2095