string(30) "Zarządu Powiatu Braniewskiego" string(30) "Zarządu Powiatu Braniewskiego"

Uchwała nr 241/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 lipca 2020w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych dróg położonych na terenie Powiatu Elbląskiego Na podstawie art. 6a ust. 2, art. 7a ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 241/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych dróg położonych na terenie Powiatu Elbląskiego

Na podstawie art. 6a ust. 2, art. 7a ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Opiniuje się pozytywnie zamiar pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2154N ul. Osińskiego i nr 2157N ul. Staszica w Młynarach, położonych na terenie Powiatu Elbląskiego.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Komorowska (8 lipca 2020, 13:06:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 939