string(30) "Zarządu Powiatu Braniewskiego" string(30) "Zarządu Powiatu Braniewskiego"

Uchwała nr 240/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 lipca 2020w sprawie uchylenia Uchwały Nr 216/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 240/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie uchylenia Uchwały Nr 216/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Uchyla się Uchwałę Nr 216/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Braniewskiego.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 21 kwietnia 2020 roku. 

metryczka


Opublikował: Anna Komorowska (8 lipca 2020, 13:05:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882