string(30) "Zarządu Powiatu Braniewskiego" string(30) "Zarządu Powiatu Braniewskiego"

Uchwała nr 239/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 lipca 2020w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym na Dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”Na podstawie art. 39 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr 239/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym na Dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

Na podstawie art. 39 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego  zamówienia publicznego na Dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, wybrano ofertę firmy GEOBID Sp. z o.o. w Katowicach (ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Komorowska (8 lipca 2020, 13:03:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863