string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego" string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego"

Uchwała nr XVIII/149/20Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 czerwca 2020w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na obszarze Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 16a ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/149/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na obszarze Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 16a ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§1. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej dokonaną przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w oparciu                  o analizę sytuacji społecznej i demograficznej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


§2. Rekomenduje się ocenę zasobów pomocy społecznej dokonaną przez Zarząd Powiatu Braniewskiego, która jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały (1074kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Komorowska (7 lipca 2020, 10:33:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 789