string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego" string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego"

Uchwała nr XVIII/146/20Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 czerwca 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2019 rokNa podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Braniewskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za rok 2019, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVIII/146/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Braniewskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za rok 2019, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2019 rok.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Komorowska (7 lipca 2020, 10:29:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 751