string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego" string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego"

Uchwała nr XVIII/145/20Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 czerwca 2020w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Braniewskiego wotum zaufaniaNa podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr XVIII/145/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Braniewskiego wotum zaufania

Na podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§ 1. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu Braniewskiego za 2019 rok, postanawia się udzielić wotum zaufania Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Komorowska (7 lipca 2020, 10:26:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 847