string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego" string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego"

Uchwała nr XVIII/143/20 Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 czerwca 2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 - 2028.Na podstawie art.226,art.227,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVIII/143/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 - 2028.

Na podstawie art.226,art.227,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/111/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany:
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2023, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Objaśnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały (3347kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Morawska
Opublikował: Anna Komorowska (7 lipca 2020, 10:17:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28889