Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Składy komisji - kadencja 2018 - 2023
rejestr zmian informacji

Zmiana składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Braniewskiego
Data: 2020-01-21 13:29:01
Autor: Alicja Morawska
Zaktualizowano dane przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady Powiatu Braniewskiego
Data: 2019-06-19 08:29:41
Autor: Mirosław Wolak
Dodano informację o składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Braniewskiego, powołanej Uchwałą Nr V/49/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019
Data: 2019-03-29 12:38:10
Autor: Mirosław Wolak
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »