NULL string(0) ""

Uchwała nr 53/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 1 marca 2019w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z LOGO i hasła promocyjnego Powiatu Braniewskiego. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 53/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 1 marca 2019


w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z LOGO i hasła promocyjnego Powiatu Braniewskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z LOGO i hasła promocyjnego Powiatu Braniewskiego.

§2. Regulamin korzystania z LOGO i hasła promocyjnego Powiatu Braniewskiego stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Tracą moc:
1. Uchwała nr 113/11 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie ustanowienia regulaminu używania Logo i hasła promocyjnego Powiatu Braniewskiego. 
2. Uchwała nr 137/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia regulaminu korzystania z LOGO i hasła promocyjnego Powiatu Braniewskiego. 


§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (38kB) word
Zał.1- Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z LOGO i hasła promocyjnego Powiatu Braniewskiego (37kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (1 marca 2019, 11:27:46)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (1 marca 2019, 12:21:28)
Zmieniono: Zmieniono na czas wyświetlania uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1685